Massage thư giãn cho đầu và cổ (30 phút)

Massage thư giãn cho đầu và cổ (30 phút)

396.000 Đ++

Từ thời xa xưa, con người đã biết dùng bàn tay và các ngón tay xoa bóp, day ấn chỗ...

Xem chi tiết
Liệu pháp thư giãn cho toàn đôi chân (45 phút)

Liệu pháp thư giãn cho toàn đôi chân (45 phút)

550.000 Đ++

Từ thời xa xưa, con người đã biết dùng bàn tay và các ngón tay xoa bóp, day ấn chỗ...

Xem chi tiết
Massage điều trị nhức mỏi vùng lưng (45 phút)

Massage điều trị nhức mỏi vùng lưng (45 phút)

550.000 Đ++

Từ thời xa xưa, con người đã biết dùng bàn tay và các ngón tay xoa bóp, day ấn chỗ...

Xem chi tiết
Massage sáu tay (75 phút)

Massage sáu tay (75 phút)

1.760.000 Đ++

Từ thời xa xưa, con người đã biết dùng bàn tay và các ngón tay xoa bóp, day ấn chỗ...

Xem chi tiết
Massage bốn tay với đá nóng (60 phút)

Massage bốn tay với đá nóng (60 phút)

1.540.000 Đ++

Từ thời xa xưa, con người đã biết dùng bàn tay và các ngón tay xoa bóp, day ấn chỗ...

Xem chi tiết
Massage bốn tay (75 phút)

Massage bốn tay (75 phút)

1.540.000 Đ++

Từ thời xa xưa, con người đã biết dùng bàn tay và các ngón tay xoa bóp, day ấn chỗ...

Xem chi tiết