Môi trường

làm việc
tại sen spa

Chính sách Nhân sự của Sen Spa được xây dựng với mục đích đưa nguồn nhân lực trở thành một ưu thế cạnh tranh của Công ty, được thể hiện đồng bộ từ chính sách tuyển dụng, đào tạo - phát triển, lương - thưởng - phúc lợi, các chế độ đãi ngộ, môi trường làm việc và phát triển văn hóa doanh nghiệp để giữ người giỏi, thu hút nhân tài, tạo điều kiện cho tất cả cán bộ nhân viên được làm việc tốt nhất, được phát triển nghề nghiệp và gắn bó lâu dài với Công ty.

Phát triển
doanh nghiệp

Việc tuyển dụng phải thỏa mãn mục tiêu, yêu cầu chiến lược phát triển kinh doanh ngắn và dài hạn của công ty, được thực hiện theo từng thời điểm cụ thể và theo kế hoạch hàng năm.

Chăm sóc
nhân viên

Nhân sự được tuyển dụng không chỉ nhằm đáp ứng được yêu cầu công việc hiện tại mà còn là nhân tố phát triển trong tương lai.

Tuyển dụng
rộng rãi

Việc tuyển dụng được thông báo công khai trong toàn hệ thống, trên website của Công ty, đến các nguồn cung ứng lao động bên ngoài và trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Quy chuẩn
tuyển dụng

Mỗi vị trí, chức danh công việc thuộc các ngành nghề tuyển dụng phù hợp với lĩnh vực kinh doanh của công ty đều có tiêu chí, tiêu chuẩn tuyển dụng riêng và được thực hiện theo đúng Quy trình tuyển dụng của công ty.

Cơ hội nghề nghiệp

STT VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG ĐĂNG TUYỂN SỐ LƯỢNG Vị trí Ngày hết hạn
01 Nhân viên bảo trì HẾT HẠN 1 Hồ Chí Minh 14/10/2020
02 Nhân viên hành chính HẾT HẠN 1 Hồ Chí Minh 30/12/2020
03 Nhân viên kỹ thuật HẾT HẠN 1 Hồ Chí Minh 30/12/2020
04 Nhân viên lễ tân HẾT HẠN 1 Hồ Chí Minh 30/12/2020
Astronaut Star Projector for Kids, Galaxy Night Light, Nebula Lamp, Bedroom Decor